Geboren: Stichting Laudio

Stichting Laudio is in september 2015 opgericht uit de behoefte om een podium te bieden voor een vervolg op de eerste succesvolle reeks van de geluidsvoorstelling Aufrecht gehen. Ondanks de recente geboorte van de stichting is er kennis aanwezig door de ervaren bestuursleden en adviseurs, ieder vanuit zijn eigen discipline. Stichting Laudio heeft geen winstoogmerk, kent geen structurele subsidie en onderschrijft de Governance Code Cultuur.