Bestuur Stichting Laudio

Bestuur

Voorzitter: Carla Hanraets

Secretaris: Mark van de Poll

Penningmeester: Angelique Verkoelen

Stichting Laudio werkt met een bestuur en binnenkort ook met een Raad van Toezicht. Directeur van de stichting is Lubert Priems, die uitvoerende taken in opdracht van bestuur uitvoert. Het bestuur neemt ten alle tijden de beslissingen.

Raad van toezicht

Er wordt gewerkt aan het samenstellen van een Raad van toezicht. Met tact en tijd wordt de juiste werkwijze onderzocht en vastgelegd. Zodra de Raad van Toezicht in functie is, stelt de stichting de leden op de site aan u voor.

Vacatures

Er zijn momenteel geen vacatures.

Periode bestuurlijke functie

De bestuurders worden benoemd voor een periode van vier jaar. 

Huishoudelijk reglement

Het actueel huishoudelijk reglement >>

Disclaimer

Niets op deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook zonder toestemming van het bestuur van Stichting Laudio. Iedere gebruiker, die toegang heeft tot de website van Stichting Laudio en deze site gebruikt – voor welke doeleinden dan ook – stemt in met het onderstaande:

Stichting Laudio besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die zijn geplaatst op haar website. Desalniettemin is het mogelijk, dat er in deze website onjuistheden en onvolkomenheden voorkomen.

Stichting Laudio aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze onjuistheden of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze gegevens en informatie. De Oorlogsgravenstichting aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor geleden verlies, gederfde winst of gederfde levensvreugde welke voortkomt uit het gebruik of verspreiden van de informatie, dan wel voortkomt uit technische gebreken. Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites zijn slechts opgenomen ter informatie van de bezoekers van de website van Stichting Laudio. Stichting Laudio geeft geen garantie met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites, noch aanvaardt zij aansprakelijkheid voor schade die direct dan wel indirect voortkomt uit het gebruik van de informatie op deze sites, op welke wijze dan ook.

Bezoekers en/of gebruikers van de website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de op de site aangeboden informatie. Stichting Laudio respecteert de Nederlandse privacywetgeving.