Bestuur Stichting Laudio

Bestuur

Voorzitter: Carla Hanraets

Secretaris: Myriam Koonings

Penningmeester: Angelique Verkoelen

Directeur van de stichting is Lubert Priems, die uitvoerende taken in opdracht van bestuur uitvoert. Het bestuur neemt ten alle tijden de beslissingen.

Raad van toezicht

Er wordt gewerkt aan het samenstellen van een Raad van toezicht. Met tact en tijd wordt de juiste werkwijze onderzocht en vastgelegd. Zodra de Raad van Toezicht in functie is, stelt de stichting de leden op de site aan u voor.

Buitengewoon Laudio-leden

Stichting Laudio slaat met haar projecten vaak een brug tussen het journalistieke, artistieke en sociaal-maatschappelijk domein. Dat zorgt voor een artistiek team met een wisselende samenstelling dat nauw aansluit bij het project.

Zoals Stichting Laudio projecten realiseert, zo is ook de organisatie. Het bestuur en de makers kunnen een beroep doen op een select gezelschap met een pluriformiteit aan achtergronden. Deze buitengewoon Laudio-leden hebben geen bestuurlijke bevoegdheid, maar hun advies kan doorslaggevend zijn in het nemen van beslissingen door ons bestuur. Zij zijn van grote waarde in het aanboren van een netwerk, het toetsen van behoeftes in het veld, het creëren van draagvlak voor ons werk en het uitvoeren van onze bijzondere projecten.

Periode bestuurlijke functie

De bestuurders worden benoemd voor een periode van vier jaar.

Vacatures

Er zijn momenteel geen vacatures.

Carla Hanraets (voorzitter bestuur Stichting Laudio)

Carla Hanraets (1968) is werkzaam als accountant-medewerker bij Avydo Accountants en is bestuurder van Stichting Ontwikkelingssamenwerking (SOS) Meerlo-Wanssum, een vrijwilligersorganisatie die hulp aan de Derde Wereld en mondiaal bewustzijn in haar projecten concretiseert. Het bestuur van Stichting Laudio heeft Carla vanwege haar financiële kennis en sociaal-maatschappelijke betrokkenheid gevraagd om (na de startperiode van de stichting met interim-voorzitter) de eerste voorzitter van Stichting Laudio te zijn. Onder leiding van Carla heeft het bestuur en het artistieke team ruim 10 projecten in het eerste lustrum van Stichting Laudio kunnen realiseren en blijft de stichting werken aan een transparant besturingsmodel. Carla weet een effectieve en efficiënte werkwijze te creëren waarin nuancering niet ontbreekt.

Angelique Verkoelen-Seetsen (penningmeester bestuur Stichting Laudio)

Angelique Verkoelen-Seetsen (1966) zet zowel haar empathische, organisatorische  als haar zakelijke talenten in voor Stichting Laudio. Angelique is na haar werkzame carrière binnen de bankwereld (Rabobank), nu ruim 10 jaar ziekenhuismedewerker Viecuri. Angelique is perfectionistisch, begripvol en is ook praktiserend ingesteld. Angelique streeft steevast naar kwaliteit. Voor financiele rapportages en administratieve controle werkt Stichting Laudio met Art Buro Limburg, het gerenommeerd administratiebureau van Frans en Oscar Janssen met een grote staat van dienst in de culturele sector.

Myriam Koonings (secretaris bestuur Stichting Laudio)

Myriam Koonings (Venray, 1974) treedt voor Stichting Laudio op als ondersteuner, klankbord en uitvoerder van bestuur. Zij heeft ervaring in de erfgoedsector waar zij vaak met scholieren samenwerkt. Myriam is iemand die niet alleen bestuurlijk, maar ook graag op de werkvloer zelf een bijdrage levert tijdens de realisatie en uitvoering van de Laudio-projecten. 

Disclaimer

Niets op deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook zonder toestemming van het bestuur van Stichting Laudio. Iedere gebruiker, die toegang heeft tot de website van Stichting Laudio en deze site gebruikt – voor welke doeleinden dan ook – stemt in met het onderstaande:

Stichting Laudio besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die zijn geplaatst op haar website. Desalniettemin is het mogelijk, dat er in deze website onjuistheden en onvolkomenheden voorkomen.

Stichting Laudio aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze onjuistheden of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze gegevens en informatie. De Oorlogsgravenstichting aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor geleden verlies, gederfde winst of gederfde levensvreugde welke voortkomt uit het gebruik of verspreiden van de informatie, dan wel voortkomt uit technische gebreken. Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites zijn slechts opgenomen ter informatie van de bezoekers van de website van Stichting Laudio. Stichting Laudio geeft geen garantie met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites, noch aanvaardt zij aansprakelijkheid voor schade die direct dan wel indirect voortkomt uit het gebruik van de informatie op deze sites, op welke wijze dan ook.

Bezoekers en/of gebruikers van de website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de op de site aangeboden informatie. Stichting Laudio respecteert de Nederlandse privacywetgeving.