Stichting Laudio

Stichting Laudio is een platform voor talenten uit Zuid-Nederland en Euregio die zich bezig houden met culturele en/of journalistieke audioproducties met een nationaal en internationaal bereik.

Stichting Laudio vindt het belangrijk dat de producties van maatschappelijk belang zijn, zorgen voor sociale verbinding en uitblinken in kwaliteit, creativiteit en originaliteit. Daarin spelen journalistieke audioproducties en/of audiokunst een prominente rol die zorgen voor nieuwe methodieken van Community Art en storytelling.

Audio schept een persoonlijke, intieme sfeer. Juist het werken zonder beeld vraagt bij de luisteraar een eigen visualisatie te creëren waardoor hij/zij direct actief bij een onderwerp betrokken is. Door deze kracht zijn audioproducties uitermate geschikt voor het vastleggen van levensverhalen (Oral history) en immaterieel erfgoed; om maatschappelijke onderwerpen bespreekbaar te maken en een verbindende factor tussen bevolkingsgroepen te vormen.

De stichting merkte dat in de huidige beeldcultuur weinig plaats is voor het realiseren van audioproducties, zeker in een cross-over setting terwijl daar bij makers en publiek behoefte aan is. Stichting Laudio wilt aan die behoefte voldoen. Stichting Laudio stimuleert een interdisciplinair cross-over samenwerking tussen verschillende disciplines en achtergronden waardoor makers nieuwe inzichten verwerven hetgeen het (verdere) artistieke werk van deze makers beïnvloedt.

Stichting Laudio ziet in deze makers mogelijkheden en kansen voor verdere artistieke en journalistieke ontplooiing. Vaak hebben documentairemakers, verhalenvertellers en theatermakers zelf al eigen ideeën over hoe ze hun toekomst vorm willen geven, maar ontbreekt het hen aan zakelijk, artistiek of productioneel inzicht. Laudio neemt graag deze rol op zich, maar houdt voor ogen dat de maker uiteindelijk zelfstandig deze taken kan uitvoeren. Deze stichting biedt hen de kans om plannen te realiseren mits deze goed zijn onderbouwd en verantwoord zijn in het bereiken van haar doelen en dat van de stichting.

Stichting Laudio heeft geen winstoogmerk en onderschrijft de Governance Code Cultuur: www.governancecodecultuur.nl

Besturingsmodel van de organisatie

Stichting Laudio bestaat uit een bestuur met drie bestuursleden plus een directeur die de taken in opdracht van het bestuur uitvoert. Alleen het bestuur is beslissingsbevoegd. De stichting werkt aan het samenstellen van een Raad van Toezicht. Meer informatie over Raad van Toezicht, bestuur en evt. vacatures >>

Beloningsbeleid

Bestuursleden en directeur van Stichting Laudio ontvangen geen enkele beloning voor hun (bestuurs)taken. Ook de bedrijven waaraan bestuursleden middellijk dan wel onmiddellijk zijn verbonden ontvangen geen beloning/vergoeding voor diensten en/of producten ten behoeve van de stichting.

Inkomsten van de organisatie

Stichting Laudio wordt projectmatig ondersteund en werkt dus zonder structurele subsidie of andere structurele financiële vorm.

 

Algemene voorwaarden

Stichting Laudio deelt graag haar kennis en investeringen met andere makers. Zo worden veel (voor Stichting Laudio ontwikkelde) applicaties en modules na afloop van het project in een open source gedeeld. Ook onze geïnvesteerde apparatuur is te huur tegen een kleine vergoeding (dit zijn onze algemene voorwaarden). Met deze vergoeding steunt u ons werk.

Doelstellingen stichting

  • het produceren, bevorderen en realiseren van professionele sociaal-maatschappelijke en artistieke projecten waarbij onder meer audioproducties een rol spelen;
  • het samenbrengen en opzoeken van de grenzen van verschillende disciplines uit kunst en journalistiek;
  • het leveren van een bijdrage aan de carrière ontwikkeling van artistieke makers en journalisten.

Beleidsplan 2023-2025

Het bestuur heeft haar missie en werkmethode verwoord in een actueel Stichting Laudio beleidsplan 2023-2025

 

Privacybeleid

Stichting Laudio sluit met haar privacybeleid aan op de Privacywet (mei 2018):