Samenwerking Dedicon

Stichting Dedicon werkt samen met Stichting Laudio aan het realiseren van een lees- en luisterboek, gebaseerd op de geluidsvoorstelling Aufrecht gehen.

Stichting Dedicon vergroot de wereld van mensen met een leesbeperking. Dat doet Dedicon door mensen met beperkt zicht of bijvoorbeeld dyslexie te ondersteunen met producten en adviezen op het gebied van toegankelijke informatie. Zij zorgt voor praktische manieren om je leven op een onafhankelijke manier te leiden, ongeacht of het gaat om lezen, leren, informeren of publiceren. Heel praktisch: Dedicon maakt audioboeken, braille boeken en digitale schoolboeken. Dat doet zij voor algemene lectuur en studieboeken, maar ook voor kranten en tijdschriften in opdracht van het ministerie van OCW en de Koninklijke Bibliotheek (KB).

Stichting Laudio en Stichting Dedicon werken samen zodat het lees- en luisterboek ook toegankelijk wordt voor bijvoorbeeld blinden- en slechtzienden. Samen zoeken zij naar financiële middelen om dit blijvend document uit de tijdelijke voorstelling Aufrecht gehen te realiseren. Lees hier de intentieverklaring van Stichting Dedicon over dit project en deze samenwerking.