Eervolle vermelding voor Mia

Het project Mia van Stichting Laudio heeft een eervolle vermelding gekregen van de jury van de FASoS ‘Valorisatie’ prijs. De jury besloot om Mia speciale aandacht te geven: “Dit project valt op door haar originaliteit en inventiviteit”.

Om valorisatie verder te stimuleren, introduceert de faculteit voor kunst en sociale wetenschappen van de Universiteit Maastricht (FASoS) een jaarlijkse ‘valorisatie’ prijs. Ingezonden projecten moeten aantonen dat ze voortbouwen op bestaand onderzoek bij FASoS en dat zij aantoonbare maatschappelijke waarde hebben gecreëerd. De organisatie van FASoS prijs vindt dat ‘valorisatie’ niet alleen over kennisbenutting gaat, maar ook over vele vormen van maatschappelijke betrokkenheid op verschillende niveaus (lokaal, regionaal, nationaal en internationaal) en met diverse partners en gemeenschappen. De jury van deze wetenschapsprijs roemt dat via Mia verpleeghuisorganisaties zoals Envida geïnteresseerd zijn in het daadwerkelijk implementeren van de resultaten in de dagelijkse zorgpraktijk.

Stichting Laudio realiseerde met Mia een artistieke en journalistieke vertaalslag van het wetenschappelijk onderzoek van cultureel antropologe Jolien Makkinga en Hoogleraar Taal-cultuur in Limburg Leonie Cornips. Zij onderzochten in een verzorgingstehuis of het spreken van regionale taal je gevoel van autonomie beïnvloeden. De resultaten en verzamelde verhalen van de bewoners zijn nu te ervaren in de klankkasten en podcast van Mia.

Meer informatie? Ontdek ook het nieuwe huis van Mia: www.stichtinglaudio.nl/mia