GEZOCHT IN OVERIJSSEL: ALLE VARIANTEN VAN HET WOORD SUIKERBROOD

OPROEP: ALLE VARIANTEN VAN WOORD SUIKERBROOD

Overijssel is rijk aan taal. Van het Almeloos tot Albanees. Samen met Overijsselacademie, Concordia en Carintreggeland wilt Stichting Laudio dat laten horen in het nieuwe initiatief Marie: een klankkast over taal en thuis. Samen roepen zij alle Overijsselaren op om in hun eigen taal of dialect een aantal woorden in te spreken. Deze opnames zijn straks te horen in Maries klankkast.

Marie wordt een speciaal ingerichte kamer in een verpleeghuis waar je letterlijk in een Overijsselse klankkast wandelt. Wie de deuren opent van een kast, hoort Marie zelf. Meestal in haar eigen dialect en soms in die andere: het Nederlands. Omdat je in een verpleeghuis nu eenmaal met iedereen moet ‘huizen’.

De verhalen die Marie vertelt, komen van de ouderen zelf. Zij zijn verzameld door wetenschappers aan de Universiteit Maastricht en ’t Meertens Instituut Amsterdam. Kan in een verzorgingstehuis het spreken in je eigen moerstaal je gevoel van autonomie beïnvloeden? Dát onderzochten cultureel antropologe Jolien Makkinga en Hoogleraar Taalcultuur Leonie Cornips. Zij concludeer-den dat de thuistaal (vaak je moerstaal, vaak een dialect) voor ouderen werkt als een anker, medicijn en ook troost biedt. Dit draagt bij aan een waardevol leven van bewoners in verpleeghuizen. De resultaten van een dergelijk belangrijk onderzoek moeten niet in boekvorm worden gepresenteerd, maar moeten worden gehoord. Zo ontstond de samenwerking met Stichting Laudio die dit onderzoek eerder heeft vertaalt naar de Limburgse Mia en de Brabantse Miet. Zij krijgen er nu een Twentse zus bij: Marie.

Meer weten? Check: www.stichtinglaudio.nl/marie.

De makers willen graag zoveel mogelijk talen en dialecten in de klankkast verwelkomen. Daarom vragen ze iedereen dezelfde woorden in te spreken in de eigen taal. Alle inwoners van Overijssel mogen meedoen: met of zonder migratie-achtergrond, jong of piep-jong. 

JAMMER, MAAR JE KAN NIET MEER DEELNEMEN AAN DEZE PUBLIEKSOPROEP. Uit alle binnengekomen reacties zijn inmiddels kleine geluidskunstwerkjes gemaakt die te horen zijn in Maries verhalen. Je kan ze horen in haar klankkast en podcast.